Aanbod workshops

“Studiedag of ouderavond op maat?
Ook dit is mogelijk!”

Workshop
Taalrijke interactie tussen pedagogisch medewerker en kind    

Om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen heb je correcte, fantasievolle, serieuze en humorvolle taal nodig.

Workshop
Signaleren en handelen bij kindermishandeling

De workshop is een interactieve workshop waarbij pedagogisch medewerkers en gastouders kennis en vaardigheden krijgen aangereikt om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken.

Workshop
Gespreksvoering met ouders

Waardevolle gesprekken voeren met ouders is een belangrijk onderdeel in het werk van pedagogisch medewerkers en gastouders. Gespreksvoering kan  complex zijn, maar met deze workshop krijg je tools en technieken aangereikt om gesprekken effectiever te laten verlopen!

Workshop
Omgaan met druk gedrag

Omgaan met een druk kind is geen gemakkelijke opgave. Pedagogisch medewerkers en gastouders krijgen in deze workshop concrete vaardigheden aangereikt om met het drukke kind om te gaan.

Workshop
Pedagogisch adviesgesprek: hoe pak je dit aan?

Bijna alle ouders hebben vragen vanuit betrokkenheid en belangstelling over het opvoeden van hun kinderen. Pedagogisch medewerkers en gastouders leren in deze workshop wat belangrijk is bij het geven van opvoedadvies.

Workshop
Teamreflectie: feedback geven en ontvangen
Van contact naar contract

Effectief samenwerken met je naaste collega is van belang om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Er ontstaan snel vriendschappen tussen pedagogisch medewerkers, het contact staat voorop, maar hoe geef jij diezelfde collega feedback als er iets niet goed gaat?