1. Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling - signaleren en handelen volgens de meldcode

In deze training krijgen gastouders kennis en vaardigheden aangereikt om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren.
>>Meer

2. Videofeedbacktraining - VIPP-SD en VIPP-CC Universiteit Leiden

In deze effectief bewezen training, waarbij wordt gewerkt met video, krijgen gastouders kennis over de ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind. Eigen opvoedingsvaardigheden worden verbeterd.
>>Meer 

3. Werken met baby's

Het doel van deze training is gastouders inzicht te geven in de belangrijke rol die zij hebben bij het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s.
>>Meer

4. Tis Knap lastig! Kinderen met een ontwikkelings- of gedragsproblemen

Deze training is ontwikkeld met als doel om gastouders handvatten te geven om alle kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden, ook de kinderen die als lastig of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren.
>>Meer


5. Laten spelen is een vak, kinderen doelgericht begeleiden

In deze training leren gastouders een aantal vaardigheden waarmee zij kinderen optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.
>>Meer

1. Taalrijke interactie tussen gastouder en kind

Om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen heb je correcte, fantasievolle, serieuze en humorvolle taal nodig.
 >>Meer

2. Signaleren en handelen bij kindermishandeling

Dit is een interactieve workshop waarbij gastouders kennis en vaardigheden krijgen aangereikt om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken.
>>Meer

3. Gespreksvoering met ouders

De informatie-uitwisseling met ouders is een belangrijk onderdeel in het werk van gastouders. Gespreksvoering met ouders kan erg complex zijn.
>>Meer

4. Omgaan met druk gedrag

Omgaan met een druk kind is geen gemakkelijke opgave. Gastouders krijgen in deze workshop concrete vaardigheden aangereikt om met het drukke kind om te gaan.
>>Meer

5. Pedagogisch adviesgesprek: hoe pak je dit aan?

Bijna alle ouders hebben vragen vanuit betrokkenheid en belangstelling over het opvoeden van hun kinderen. Gastouders leren in deze workshop wat belangrijk is bij het geven van opvoedadvies.
>>Meer

"Persoonlijk vind ik Joyce zeer prettig om mee samen te werken, maar het gaat er niet om wat ik van haar vind. Belangrijker is dat de gastouders aan wie Joyce trainingen geeft enthousiast over haar zijn. En dat is zo. Trainingen die Joyce verzorgt, hetzij trainingen van NJi of zelf ontwikkelde trainingen worden door mijn gastouders druk bezocht. Gastouders vinden Joyce een zeer prettige trainer, die de inhoud van haar trainingen duidelijk kan overbrengen. Niet alleen is zij deskundig op haar vakgebied maar ook een zeer warm en fijn persoon om of training van te krijgen of mee samen te werken."
-Carlien Langelaan, directeur gastouderbureau Kroostopvang

 

"Persoonlijk vind ik Joyce zeer prettig om mee samen te werken, maar het gaat er niet om wat ik van haar vind. Belangrijker is dat de gastouders aan wie Joyce trainingen geeft enthousiast over haar zijn. En dat is zo. Trainingen die Joyce verzorgt, hetzij trainingen van NJi of zelf ontwikkelde trainingen worden door mijn gastouders druk bezocht. Gastouders vinden Joyce een zeer prettige trainer, die de inhoud van haar trainingen duidelijk kan overbrengen. Niet alleen is zij deskundig op haar vakgebied maar ook een zeer warm en fijn persoon om of training van te krijgen of mee samen te werken."
-Carlien Langelaan, directeur gastouderbureau Kroostopvang