Workshop Teamreflectie: feedback geven en ontvangen

Van contact naar contract!

Inhoud
Effectief samenwerken met je naaste collega is van enorm belang om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Vriendschappen ontstaan snel tussen pedagogisch medewerkers, het contact staat voorop, maar hoe geef jij diezelfde collega feedback als er iets niet goed gaat? Hoe kun je ervoor zorgen dat je knelpunten bespreekbaar maakt zonder je goede relatie met de ander te schaden? Wat betekent het om elkaar aan te spreken op contractbasis? Je leert als team kritisch te kijken naar elkaar en je leert in een veilige sfeer hoe je elkaar kunt aanspreken op gedrag.

De workshop is praktisch van aard waarin veel vaardigheden worden geoefend. Er wordt een analyse gemaakt op basis van de teamrollen van Belbin. Wat zegt dit over jou als collega en wat zegt dit over je naaste collega? Onze hersenen zijn snel geneigd om te letten op wat fout gaat,  maar het is zeker zo effectief om elkaar te laten weten wat de ander goed doet. Elkaars kwaliteiten leren kennen is een manier om samenwerking te verbeteren.

Leerresultaten
In deze workshop leert de deelnemer:

  • dat er verschillende rollen binnen een team zijn en krijgt inzicht in zijn of haar eigen rol
  • hoe het eigen gedrag kan sturen om beter samen te werken
  • wat het belang van is van feedback geven aan collega’s
  • volgens de 4 G’s feedback te geven en is in staat om feedback te ontvangen
  • eigen kwaliteiten ontdekken en weet wat collega’s daarin waarderen
  • met welk persoonlijk leerdoel het aan de slag kan om de teamsfeer verder te verbeteren

Duur/studiebelasting
De workshop duurt 2,5 uur. Uitbreiding van dagdelen is mogelijk. Het inhuren van een trainacteur om situaties uit te spelen zodat deelnemers direct oefenen met het geleerde in de praktijk verhoogt de leeropbrengst van deelnemers.

Materiaal
De deelnemer krijgt een factsheet van de 4 G’s en krijgt een tipkaart over feedback geven en ontvangen.

Certificering
Bij 100% aanwezigheid en actieve deelname krijgt de deelnemer een bewijs van deelname uitgereikt.
Meer informatie? Samenwerken? Vragen? Mail JB Expertise!