Workshop gespreksvoering met ouders – beter communiceren is te leren!


Inhoud
Ouders zijn klanten in de kinderopvang en in deze relatie met ouders moet je investeren. De informatie-uitwisseling tussen ouders en professionals is een belangrijk onderdeel en de professional zal het gesprek in goede banen moeten leiden. Je luisterhouding bepaalt of iemand in gesprek gemotiveerd is om aan jou dingen te vertellen. Gesprekstechnieken worden ingezet om zoveel mogelijk de juiste informatie te krijgen, maar ook om ouders welkom te laten voelen. Het doel is immers om met ouders een vertrouwensrelatie op te bouwen. Er bestaan verschillende typen ouders en deze gesprekken hebben allemaal een ander gespreksdoel en vereisen andere gespreksvaardigheden. In deze workshop kijken we naar deze complexe gespreksvoering met ouders.

Leerresultaten
In deze workshop leert de deelnemer:

  • de interactiedriehoek (Jij-ik-wij constructie)
  • verschillende gesprekstechnieken hanteren binnen verschillende gespreksmodellen (o.a. luisteren, samenvatten en doorvragen)
  • dat er verschillende typen ouders zijn en dat iedere type ouder andere behoeften heeft
  • de juiste vragen te stellen met als doel om aan te sluiten bij de ouder
  • de feedbackregels te hanteren in gesprekken met ouders
  • een waardevol en effectief overdrachtsmoment met de ouder te voeren
  • inzicht te krijgen in communicatiegedrag door met verschillende casussen te oefenen

Duur/studiebelasting
De workshop duurt 2,5 uur. De mogelijkheid bestaat om deze workshop uit te breiden met één dagdeel en gespreksvaardigheden te oefenen met een trainacteur.

Materiaal
De trainer verzorgt een hand-out (digitaal) over de besproken onderwerpen zodat dit verspreid kan worden onder de deelnemers.

NB: Er kunnen onderdelen in de workshop worden toegevoegd (bijvoorbeeld samenwerking met een trainacteur), zodat specifieke leerwensen worden behaald. 

Meer informatie? Samenwerken? Vragen? Mail JB Expertise!