Training  Laten spelen is een vak, kinderen doelgerichter begeleidenJB-Expertise-training-laten-spelen-is-een-vak


Inhoud

De training is gericht op professionals die kinderen in het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderopvang of op de BSO begeleiden. De deelnemer leert in de training vier interactievaardigheden in de begeleiding van het kind te hanteren: emotioneel ondersteunen, respect voor de autonomie, structuur bieden en informatie en uitleg geven. Verder wordt er gekeken naar de invloed van het eigen gedrag op de ontwikkeling van kinderen en leren professionals te kijken naar verbale uitingen en non-verbaal gedrag. Tot slot wordt er gereflecteerd op de houding tegenover ouders. Met behulp van beeldmateriaal en huiswerkopdrachten worden vaardigheden geoefend. Deze training is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Leerresultaten
In deze training leert de deelnemer:

  • dat het eigen gedrag invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen
  • waarom betrokkenheid van kinderen op spel belangrijk is en leert het onderscheid te maken tussen zwakke en sterke betrokkenheid op spel
  • op welke momenten het kinderen emotionele ondersteuning kan of moet bieden
  • dat kinderen de ruimte moeten krijgen om  zelf dingen te ontdekken en dat het niet meteen hoeft in te grijpen
  • structuur te bieden door aan kinderen duidelijk te maken wat er van hen verwacht wordt (leiding geven)
  • informatie en uitleg te geven dat aansluit bij het niveau, de aandacht en de activiteiten van het kind
  • dat goede oudercontacten nodig zijn om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen

Duur/studiebelasting – materiaal
6 bijeenkomsten van 2,5 uur. Studiebelasting is 30 uur. De trainer verzorgt na iedere bijeenkomst achtergrondinformatie dat gelezen dient te worden voor de volgende bijeenkomst. Tevens voert de deelnemer praktijkopdrachten uit.

Certificering
De training is gecertificeerd trainer bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De deelnemer krijgt bij 90% aanwezigheid en een actieve deelname een landelijk erkend certificaat uit naam van NJI uitgereikt.

Meer informatie? Samenwerken? Vragen? Mail JB Expertise!

Een klant spreekt:

“Onlangs heb ik de cursus ‘laten spelen is een vak’ bij Joyce gevolgd. De interactievaardigheden die in deze cursus aan bod komen, met als doel het (zelf) vertrouwen van het kind te vergroten, is een absolute ‘must’ voor de omgang met kinderen. Zowel voor de professional als ook voor de non-professional. Goed van opzet, effectief, en doelgericht. Joyce is een bevlogen trainer, die haar expertise met liefde en enthousiasme weet over te brengen. Ik kan Joyce van harte aanbevelen!”
-Margie Alexander, pedagogisch medewerker, BSO kinderopvangorganisatie in Amstelveen