Praten tegen je baby stimuleert de hersengroei

De hersengroei van baby’s wordt tot op zekere hoogte gestimuleerd door de stem van hun moeder. Dat zou blijken uit een nieuwe studie. Mogelijk heeft die versterkte ontwikkeling van het hersengebied voor gehoor een positieve invloed op de taalverwerving van kinderen op latere leeftijd. Lees verder. 

Peuter in de ‘nee-fase’? Zeven redenen waarom de peuterpuberteit helemaal niet zo erg is

nee-fase-jb-expertise

Twee is nee? Zeven redenen waarom die peuterpuberteit helemaal zo slecht nog niet is.
Marit de Wit heeft een leuke blog geschreven. Klik voor hier voor het bericht

Kinderen leren vooral als ze echt spelen

Geen onderscheid tussen spel en leren. Spel=leren. Als kinderen aan het spelen zijn en je daarop aansluit als beroepsopvoeder leren ze het meest. Blijkt uit onderzoek dat lesjes voor jonge kinderen niet werkt, hun creativiteit neemt zelfs af. Dus woorden en rekenen leren tijdens het spel. #Spelend leren is het meest effectief.
Lector Annerieke Boland, eerder in Trouw: ‘Vertrouw het jonge kind: dat wil onderzoeken en ontdekken. Het geeft zelf aan wat het wil leren.’ Lees meer

Coming up: Een speciaal boek voor gastouders over taalrijke interactie tussen gastouder en kind

‘Hoe doe je taal? Werken aan een leuk en stimulerend taalaanbod’

 JB Expertise heeft hieraan meegewerkt!

Het Nederlands Jeugdinstituut werkt aan een boek over taal. Bij dat boek maken zij een werkmap voor het gastouderbureau zodat zij over dit onderwerp een themabijeenkomst kunnen organiseren. Dit materiaal is beschikbaar vanaf de zomer van 2014. Houd hiervoor deze website in de gaten van het NJi.

In de gastouderopvang is voortdurend contact tussen de gastouder en de kinderen en tussen de kinderen onderling. Kinderen leren van contact. Daar kun je op veel manieren bij helpen. Een gastouder praat, luistert en leest voor. Zij helpt kinderen om woorden te vinden voor plezier, voor verdriet. Eigenlijk voor alle situaties (makkelijke en moeilijke) die kinderen meemaken. Haar eigen manier van communiceren is een voorbeeld voor kinderen. Lees meer

“Het houdt niet op. Niet vanzelf”

JB Expertise in het nieuws
Het alom bekende zinnetje van de campagne van Rijksoverheid tegen kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Door veel mensen bestempeld als irritant omdat het zo blijft hangen. Maar cijfers laten zien dat zo’n grootschalige campagne nodig is. Want wist je dat kindermishandeling in Nederland al meer dan 119.00 keer per jaar voorkomt? In een schoolklas van 30 kinderen wordt tenminste 1 kind mishandeld.
JB Expertise heeft in het voorjaar van 2014 zes trainingen “signaleren en handelen volgens de meldcode”  verzorgd voor gastouderopvangorganisatie Viaviela.nl. >>lees hier verder voor het blog.