Upgrade jouw opvoedadvies in 5 stappen

Iedere keer weer ben ik verbaasd hoeveel kennis er aanwezig is bij pedagogisch medewerkers en gastouders over de opvoeding en ontwikkeling van het kind. En iedere keer ben ik weer verbaasd hoe weinig deze deskundigheid wordt ingezet. Hieronder vijf stappen om jouw opvoedadvies te upgraden!

Stap 1: Neem ANNA mee.
Wie moet ik meenemen? Ja, neem ANNA mee in een adviesgesprek.  Ik bedoel ANNA. Altijd Navragen Nooit Aannemen. Neem niet zomaar aan dat je begrijpt wat iemand bedoelt. Met name vrouwen (ja…ik ben er zelf één) denken soms te kunnen denken voor een ander. Correctie dames: dat kunnen wij nog steeds niet. Vraag dus altijd bij twijfel even na of het klopt wat jij denkt. Zo zit je op één lijn met ouders en kun je een passend advies geven.

Vrouwen denken vaak te kunnen denken voor een ander. Correctie dames: dat kunnen wij nog steeds niet.

Stap 2: Zet ouders in hun kracht.
Straal vertrouwen uit in de mogelijkheden van ouders (en ja…ook al denk jij er anders over…).
Deze positief ondersteunende houding stelt ouders op hun gemak. Vergeet niet dat zij er misschien al weken mee lopen om jou advies te vragen. Je hebt lef nodig om opvoedadvies te vragen. Geef ouders dus altijd een compliment over het feit dat ze naar jou toekomen. Je denkt graag met ze mee! Lees meer

Taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders zijn er ieder moment, altijd en overal

taal-en-interactievaardigheden-subsidie- BKK- NJi-oog-voor-interactieTaal- en interactievaardigheden: aanvraagperiode subsidie BKK verlengd!

Taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders in de kinderopvang zijn belangrijk voor de communicatie met kinderen, ouders en collega’s.

“Pedagogisch medewerker Annet zit met de kinderen aan tafel. Sophie (3 jaar) begint te vertellen dat ze gisteren met oma naar de dierentuin is geweest. Sophie vertelt honderduit over de dieren die ze heeft gezien. Annet zegt  “Dat moet vast gezellig zijn geweest! Welke dieren heb jij weleens gezien in de dierentuin Manuel? Vertel dat maar aan Sophie” zegt Annet. Manuel richt zijn aandacht naar Sophie en vertelt over de aapjes. “Die aapjes heb ik ook gezien!” roept Sophie enthousiast. Het gesprekje tussen Manuel en Sophie zet zich voort terwijl Annet de broodjes smeert.”

Lees meer

Gastouderopvang; een hobby of een professie?

De laatste zin raakte mij in positieve zin, dat wij volwaardige kinderopvang aanbieden dat het niveau van oppasmoeder overstijgt.”

Bovenstaande zin is een reactie van een gastouder op een artikel dat ik heb geschreven voor een gastouderbureau waar ik een training heb gegeven. In totaal hebben veertien gastouders hun certificaat van het Nederlands Jeugdinstituut behaald. Deze gastouder is zich bewust van het feit dat ze een professie uitoefent.

Gastouder zijn; ben je een professioneel opvoeder of is het “gewoon” oppassen op kinderen?

Lees meer

Praten tegen je baby stimuleert de hersengroei

De hersengroei van baby’s wordt tot op zekere hoogte gestimuleerd door de stem van hun moeder. Dat zou blijken uit een nieuwe studie. Mogelijk heeft die versterkte ontwikkeling van het hersengebied voor gehoor een positieve invloed op de taalverwerving van kinderen op latere leeftijd. Lees verder. 

Peuter in de ‘nee-fase’? Zeven redenen waarom de peuterpuberteit helemaal niet zo erg is

nee-fase-jb-expertise

Twee is nee? Zeven redenen waarom die peuterpuberteit helemaal zo slecht nog niet is.
Marit de Wit heeft een leuke blog geschreven. Klik voor hier voor het bericht

Kinderen leren vooral als ze echt spelen

Geen onderscheid tussen spel en leren. Spel=leren. Als kinderen aan het spelen zijn en je daarop aansluit als beroepsopvoeder leren ze het meest. Blijkt uit onderzoek dat lesjes voor jonge kinderen niet werkt, hun creativiteit neemt zelfs af. Dus woorden en rekenen leren tijdens het spel. #Spelend leren is het meest effectief.
Lector Annerieke Boland, eerder in Trouw: ‘Vertrouw het jonge kind: dat wil onderzoeken en ontdekken. Het geeft zelf aan wat het wil leren.’ Lees meer

Coming up: Een speciaal boek voor gastouders over taalrijke interactie tussen gastouder en kind

‘Hoe doe je taal? Werken aan een leuk en stimulerend taalaanbod’

 JB Expertise heeft hieraan meegewerkt!

Het Nederlands Jeugdinstituut werkt aan een boek over taal. Bij dat boek maken zij een werkmap voor het gastouderbureau zodat zij over dit onderwerp een themabijeenkomst kunnen organiseren. Dit materiaal is beschikbaar vanaf de zomer van 2014. Houd hiervoor deze website in de gaten van het NJi.

In de gastouderopvang is voortdurend contact tussen de gastouder en de kinderen en tussen de kinderen onderling. Kinderen leren van contact. Daar kun je op veel manieren bij helpen. Een gastouder praat, luistert en leest voor. Zij helpt kinderen om woorden te vinden voor plezier, voor verdriet. Eigenlijk voor alle situaties (makkelijke en moeilijke) die kinderen meemaken. Haar eigen manier van communiceren is een voorbeeld voor kinderen. Lees meer

“Het houdt niet op. Niet vanzelf”

JB Expertise in het nieuws
Het alom bekende zinnetje van de campagne van Rijksoverheid tegen kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Door veel mensen bestempeld als irritant omdat het zo blijft hangen. Maar cijfers laten zien dat zo’n grootschalige campagne nodig is. Want wist je dat kindermishandeling in Nederland al meer dan 119.00 keer per jaar voorkomt? In een schoolklas van 30 kinderen wordt tenminste 1 kind mishandeld.
JB Expertise heeft in het voorjaar van 2014 zes trainingen “signaleren en handelen volgens de meldcode”  verzorgd voor gastouderopvangorganisatie Viaviela.nl. >>lees hier verder voor het blog.